OpenAccount https://members.bet365.com/Members/OpenAccount/

Inschrijfvoorwaarden

 

1. Inschrijving geld voor de duur van het gehele cursusjaar en bij tussentijdse aanmelding voor het resterende deel van het cursusjaar. Het cursusjaar start na de zomervakantie volgens de vakantieregeling regio noord, en loopt tot aan de zomervakantie het jaar daarop. Men dient zich ieder jaar opnieuw aan te melden door het invullen van het aanmeldingsformulier dat in de maand juni zal worden verstrekt.

2. U kunt in overleg met de docent de overeenkomst tijdens de eerste 9 weken, tussentijds opzeggen. Dit dient schriftelijk te geschieden . Dit houdt in dat na opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en de leerling op deze lessen recht heeft. Voor de cursus ‘Instrumentele vorming’ geld de inschrijving voor het hele cursusjaar.

3. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisonderwijs, regio noord.

4. Het cursusjaar bestaat uit 36 contactmomenten (lessen).

5. Wanneer de curist geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld verschuldigd. De lessen worden niet ingehaald. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimd worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

6. Bij verzuim van de docente wegens overmacht dienen binnen de verzuimperiode twee lessen te worden doorbetaald. Bij uitval van meer dan twee lessen per seizoen wordt in overleg met de docent tot reductie van het lesgeld voor de lessen die uitvallen boven de verzuimperiode van twee lessen. (Het jaarbedrag gedeeld door het totale aantal lessen maal het aantal uitgevallen lessen.)

7. Bij les en thuis ontvangt de cursist studiemateriaal van de stichting De F-sleutel. Schade die wordt veroorzaakt door onvoorzichtig gebruik komt via de WA verzekering voor rekening van de cursist.

Inschrijven